SỨ MỆNH CỦA DAVID CORPORATION

SỨ MỆNH CỦA GIÁO DỤC LÀ LÀM CHO CON NGƯỜI HẠNH PHÚC HƠN

 

Qua hoạt động sản xuất và kinh doanh đầy trách nhiệm, chúng tôi thật sự hứng khởi và hy vọng góp một phần tạo ra một thế giới tương lai với những điều kiện ngày càng tốt đẹp hơn cho con trẻ.Bé khỏe bé thông minh, mang lại sự thoải mái và an toàn trong suốt quá trình phát triển của bé. Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng và chất lượng tốt nhất thông qua các sản phẩm an toàn có tính giáo dục cao và cần thiết đối với tất cả các trẻ em.

TRIẾT LÝ CỦA DAVID CORPORATION

Các sản phẩm đồ chơi của DAVID CORPORATION được thiết kế và sản xuất trên hết là cho con trẻ và phục vụ con trẻ trên nền tảng giáo dục 4.0 .

Yêu thương, khen ngợi và nhìn nhận –  Triết lý giáo dục trái tim với sự phát triển tâm hồn con