Cam kết chất lượng

1. Cam kết chất lượng:

Tất cả sản phẩm đồ chơi DAVID CORPORATION đều tuyệt đối an toàn cho trẻ theo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam:

* An toàn về  nguyên liệu
* An toàn về màu sắc
* An toàn cho trí lực của trẻ

*Sản phẩm mang tính chất bảo vệ môi trường

2. Các chứng chỉ sản phẩm:

 

3. Một số hình ảnh về: